Рейки

Рейки е древна система за лечение чрез ,,полагане на ръце’’. Това е японска дума за Универсалната енергия на жизнената сила. Думата произхожда от японски език като можем да я разделим на две части – ,,РЕЙ’’ и ,,КИ’’. ,,Рей’’ е универсален дух, мистериозна сила, същност, а  ,,Ки’’ е самата енергия на жизнената сила.
Има различни видове Рейки системи, но традиционната се състои от три нива. При първото може да даваме Рейки чрез допир, т.е. полагайки ръце върху друг човек, върху себе си или неодушевен предмет. Второ ниво ни позволява да изпращаме Рейки на разстояние във времето и пространството, да изчистваме и зареждаме помещения и изпращане на Рейки в и за ситуация. С трето ниво, познато още като мастърско, можем да инициираме/посвещаваме други хора в Рейки.
Именно инициацията или процес, познат още като настройка е това, което отличава Рейки от останалите лечебни методи. По време на самата настройка се отваря канал, чрез който човекът става проводник на Рейки енергията. Тази енергия работи чрез чистото намерение на лечителя след като е получил съгласието на човека за провеждане на лечение.

Микао Усуи

Рейки Усуи носи името на японския монах Микао Усуи, който го преоткрива в края на 19. век, като това е методът, който монахът открива сред античните Сутри на санскрит в един манастир в Киото, Япония. Това било списък със символи и описание на начина, по който трябва да бъдат използвани за хармонизиране на енергията с цел изцеление, но това не било достатъчно да бъдат вкарани в действие…Тогава той решил да се оттегли на една висока свещена планина, да се отдаде на пост, медитация и молитви до момента, в който открие как функционират тези символи, тъй като бил уверен, че именно в тях се крие тайната за произхода на чудесата. След 21-дневен период на пост, молитва и медитация върху откритите от него символи и върху тяхната мантра, посредством Космическа Инициация монахът получил точни инструкции относно начина, по който се практикува този метод, който в онзи момент нарекъл Рейки. След 7-годишна удовлетворителна практика, Усуи започнал да инициира от своя страна други хора като след време методът започнал да се разпространява все повече и по-бързо по целия свят.

Микао Усуи

КАК РЕЙКИ ПОМАГА

  Първо ниво
То пробужда физическите страдания на онзи, който получава Рейки. Животът му чувствително се подобрява.

  Второ ниво
          Тук фокусът е върху активацията на символите, които се въвеждат и използват съвсем съзнателно, а също така и менталното, емоционалното и кармично равновесие на онзи, който ги получава. Рейки енергията се подобрява и засилва. Необходимо е време да се елиминира всичко, което не е наред, за да се възстанови хармонията у личността.
  Трето ниво
         Тази хармонизация е свързана с духовно ниво и лекува в този план онзи, който я получава.Тук достигналият това ниво повишава способността си да канализира и управлява Енергиите и да лекува. Като цяло Рейки въздейства на всеки по много индивидуален начин.Резултатите от Рейки сенасите са строго индивидуални при всеки, тъй като много от проблемите, болежките и блокажите не са очевидни.
Рейки е интелигентна енергия и успешно  свързва физическото с менталното тяло, където често се намира първоизточника на даден проблем, болест или състояние. Рейки енергията работи съвсем успешно на физическо, етерно и ментално ниво. Тя се свързва с причинното ниво на болестта, което от своя страна помага на всеки човек да премахне енергийните си блокажи и свързаните с тях емоции и мисловни модели.