Има много методи за холистично лечение, както и много книги и учители, които предават своя опит по така наречения „духовен път“. Със своите различни възгледи всеки от нас е уникален и е съвършен в несъвършенството си. Истините и пътищата към всичко, което Е, са точно толкова, колкото са и хората на Земята. Дори повече!
Целта, която си поставям с този сайт, е да бъда в полза на търсещите себе си, споделяйки своята опитност, мисли, умения и философия на живот. Идеята на блога е да провокира всеки един достигнал до него, да се замисли, че съществува и друг свят – „вътрешния“. И както Екхарт Толе казва в книгата си „Силата на настоящето“:

Търсим извън себе си късчета удоволствие или себеосъществяване, одобрение, сигурност и любов, а носим в себе си съкровище, в което не само че е включено всичко това, но и то е безкрайно по-голямо от всичко, което светът може да ни даде.

Тук ще откриете всичко, което обичам и умея да правя, а също и информация за различни методи, начини, мисли, мъдрости, които целят да са в помощ на завръщането ни към себе си.